Energi & Indklima

"Together we build your future building"

Energi & Indeklima

Energiberegning

Vi tilbyder energiberegningsydelse for nybyggeri og renoveringsprojekter. Energiberegninger er vigtige for at sikre, at bygningens samlede energiforbrug overholder de fastsatte varmetabsrammer. Som energikonsulenter kan vi hjælpe med at beregne varmetabet og sikre, at bygningens energiforbrug opfylder de nødvendige standarder.

Som professionel ingeniørrådgiver tilbyder vi konkurrencedygtige priser for vores ydelser og er villige til at afgive uforpligtende tilbud på energiberegning til potentielle kunder.

Hvis der er specifikke spørgsmål I ønsker, vi skal svare på eller hvis I har brug for yderligere uddybning af jeres ydelser, er vi her for at hjælpe.

Trykprøvning and Energimærkning

Vi tilbyder også trykprøvning og energimærkning af nybyggeri. Trykprøvning og energimærkning er to vigtige skridt i forbindelse med færdigmelding af en nybygget bygning for at sikre, at den opfylder energikrav og er tæt og isoleret korrekt.

Trykprøvning: Dette indebærer en test af bygningens tæthed ved at påføre et bestemt tryk på bygningens indre, normalt ved hjælp af en ventilator, og derefter måle eventuelle utætheder. Resultaterne af trykprøvningen bruges til at vurdere bygningens energieffektivitet og identificere potentielle områder, hvor der kan være varmetab eller utætheder.

Energimærkning: Energimærkning er en vurdering af bygningens energieffektivitet baseret på dens konstruktion, isolering, varme-, vand- og elinstallationer osv. Det resulterer i en energimærkningsrapport, der viser bygningens energiklasse og giver anbefalinger til, hvordan energiforbruget kan forbedres.

Det er vigtigt at få udført disse ydelser korrekt, da det kan have betydelig indflydelse på bygningens langsigtede energiforbrug og driftsomkostninger. Det er også ofte et krav fra myndighederne for at få tilladelse til at tage bygningen i brug.

Det er vigtigt at nævne at sommerhuse er fratages for energimærkning.

Vi tilbyder disse ydelser til en konkurrencedygtig pris og er altid klar til at afgive uforpligtende tilbud på opgaven.