Brandrådgivning

"Together we build your future building"

Din sikkerhed og tryghed i hverdagen er vores første prioritet.

Myndighedsbehandling

Vi hjælper kunder med at håndtere den brandtekniske dokumentation og de nødvendige tilladelser i forbindelse med byggeri. Vores rolle er at tage sig af kontakten med de relevante myndigheder og bistå med at udarbejde og få godkendt den brandtekniske dokumentation, samt hjælpe med at ansøge om byggetilladelse og sluterklæring i forhold til ibrugtagningstilladelsen. Formålet er at gøre hele processen lettere og mere overskuelig for vores kunder.

Denne service kan være afgørende for at sikre, at byggeriet opfylder de gældende brandtekniske krav og standarder, og at det får de nødvendige godkendelser fra myndighederne. Ved at tage sig af de administrative opgaver og være mellemmanden med myndighederne, kan vi hjælpe kunderne med at spare tid, undgå unødvendige forsinkelser og sikrer, at alle de nødvendige dokumenter og tilladelser er i orden.

Dette er ofte en kompleks proces, da der er mange tekniske og lovgivningsmæssige detaljer, der skal overvejes i forbindelse med brandbeskyttelse og byggetilladelser. Derfor er det værdifuldt at have eksperter på området, der kan navigere i disse udfordringer og hjælpe kunderne med at opfylde kravene.

Lovgivning, krav og retningslinjer

Vi er specialister inden for brandrådgivning og sikrer, at bygninger overholder gældende lovgivning, krav og retningslinjer for brandsikkerhed. Som brandrådgivere hjælper vi med at fastlægge og projektere brandstrategier i byggeprojekter for at sikre, at alle brandsikkerhedskrav opfyldes.

Vores ydelser omfatter også praktisk brandrådgivning, hvor vi besigtiger de lokale forhold og opretholder en tæt dialog med lokale myndigheder. Vi er i stand til at håndtere både små og store projekter og kan tilbyde certificeret brandrådgivning i brandklasse 2 (BK2).

Vi tilbyder desuden ydelser til en konkurrencedygtig pris og er åbne for at give uforpligtende tilbud på opgaven. Det er altid muligt for interesserede at kontakte os for at diskutere behovet for brandrådgivning og modtage et tilbud på vores ydelser.

Brandhåndbog

Brandhåndbogen er et essentielt dokument, der skal sikre, at alle relevante aspekter af brandsikkerhed er dækket. Den består af to centrale elementer: brandstrategi og funktionsbeskrivelse.

Brandstrategi:

Brandstrategien dokumenterer, hvordan bygningens brandsikkerhed imødekommer kravene i bygningsreglementet (BR18) og andre relevante love og regler vedrørende brandsikkerhed. Det er vigtigt at have en klar og detaljeret strategi for, hvordan man vil håndtere brandsikkerheden i bygningen fra starten af planlægningsprocessen.

Funktionsbeskrivelse:

Funktionsbeskrivelsen er en detaljeret beskrivelse af de krav, der gælder for både aktive og passive brandsikringstiltag. De aktive brandsikringstiltag omfatter brandtekniske installationer, såsom sprinklersystemer eller brandalarmer, der aktivt reagerer på en brand. De passive brandsikringstiltag refererer til materialer og konstruktioner, der er designet til at forhindre brandens spredning.

Suppleret med brandplaner:

Brandplaner er yderligere dokumenter, der viser de relevante brandtekniske informationer for den pågældende bygning. Disse planer hjælper med at sikre, at alle relevante personer f.eks. beboere, ansatte eller besøgende er opmærksomme på, hvordan man bedst kan handle i tilfælde af en brand, og hvordan man kan navigere sikkert ud af bygningen.

Denne helhedsorienterede tilgang til brandsikkerhed er afgørende for at skabe tryghed og sikkerhed i bygninger og reducere risikoen for skader og tab i tilfælde af brand. Ved at følge disse retningslinjer og dokumentationer kan man minimere risikoen for brande samt bidrage til hurtigere og mere effektive indgreb, hvis en brand skulle opstå.

Brandstrategirapport

Vi tilbyder og udfører en omfattende brandstrategirapport, der indeholder alle nødvendige oplysninger om brandsikringselementer i byggeriet. Rapporten inkluderer visualisering af disse elementer på brandplaner, der kan præsenteres både i 2D og 3D-modeller. Vores ekspertise dækker både eksisterende bygninger og nybyggeri.

Vi lægger ekstra fokus på kommunikation mellem forskellige fagområder, såsom placering af brandvægge og sikring af gennembrud af installationer gennem brandadskillelser. Dette er vigtigt for at sikre, at alle aspekter af brandsikkerheden er effektivt koordineret.

Vores service også inkluderer løsninger til drift og vedligeholdelse af bygningernes sikkerhedsaspekter. Det er afgørende at have redskaber og retningslinjer på plads for at opretholde den nødvendige sikkerhed over tid.

Vores tilbud er rettet mod kunder, der har behov for en professionel brandstrategi, der tager højde for alle aspekter af bygningens brandsikkerhed. Det kan være bygherrer, ejendomsudviklere, arkitekter eller entreprenører, der ønsker at sikre, at brandsikkerheden opfylder alle relevante standarder og krav.