Byggesagkyndig

"Together we build your future building"

Din professionel og uvildig byggesagkyndig

Din professionel og uvildig byggesagkyndig

Hos Majileikwa Engineering tilbyder vi byggeteknisk rådgivning og assistance på forskellige områder inden for byggeprojekter. Vores ekspertise omfatter nybyggeri, nedrivning, renovering, om- og tilbygning af boliger og bygninger. Vi tilbyder hjælp til forskellige udfordringer, herunder tilstandsrapporter, sætningsskader og andre professionelle rådgivningstjenester.

Vores ekspertise omfatter følgende område:

  • Nybyggeri: Vi kan hjælpe med rådgivning i projekteringsfasen og ekspertise i forbindelse med opførelsen af nye bygninger.
  • Revner i bygningen: Vi kan hjælpe med at undersøge årsagerne til revner i bygningen og give råd om potentielle løsninger.
  • Gennemlæsning af tilstandsrapport: Hvis du har købt en bolig, og tilstandsrapporten ikke dækker alle aspekter, kan vi hjælpe med at gennemgå rapporten og give yderligere indsigt.
  • Omlægning af genstande i bygningen: Vi kan hjælpe med at vurdere, om der er mulighed for at ændre på placeringen af objekter eller elementer i bygningen.
  • Statisk vurdering ift. om- og tilbygning: Ved om- og tilbygning er det vigtigt at sikre, at bygningens struktur og bæreevne er tilstrækkelig. Vi kan foretage en statisk vurdering for at sikre, at tilføjelserne er sikre og holdbare.
  • Brandrådgivning ift. om- og tilbygning: Sikkerhed i forbindelse med brand er afgørende ved om- og tilbygning. Vi kan give råd om brandbeskyttelse og -forebyggelse.
  • Ombygning af huset med og uden ansøgning om byggetilladelse: Vi kan hjælpe med at planlægge og gennemføre ombygninger, enten med eller uden behov for at ansøge om byggetilladelse.
  • Tilbygning samt ansøgning om byggetilladelse: Hvis du ønsker at tilføje ekstra rum eller plads til din bolig, kan vi hjælpe med både planlægning og ansøgning om byggetilladelse.

Hvis du har brug for professionel og uvildig hjælp inden for de nævnte områder, er vi til rådighed for at bistå dig.

Vi tilbyder en ydelse til en konkurrencedygtig pris, og er villige til at give et uforpligtende tilbud på opgaven.