BIM-tegnestuen 

"Together we build your future building"

Arkitekttegninger - skitser - 3D-modellering

Vores tegnestue tilbyder ydelser til både private og erhvervskunder. Vores tegnestuen har en bred vifte af arbejdsopgaver og tager sig af projekteringsarbejde indenfor nybyggeri, renovering og om- og tilbygning. Vi tilbyder hjælp med at skitsere og projektere projekter samt udarbejde tegningsmaterialer i form af 2D og 3D, der kræves til myndighedsgodkendelse og udførelse af bygværket.

Vores tegnestue forstår vigtigheden af at forventningsafstemme med kunderne, indarbejde deres ønsker og behov i projektet og sikrer, at bygværket bliver udført i overensstemmelse med kundens specifikke ønsker og forventninger samt lovgivningsrammer og regler. Vi er højtuddannede fagfolk inden for ingeniørfaget og tegnestuen, som har en bred viden og ekspertise inden for feltet.

Tegnestuen har også et tæt samarbejde med vores partnere, hvilket hjælper os med at hurtigt og effektivt løse eventuelle udfordringer, der måtte opstå under projektets gang. Dette sikrer en hurtigere sagsforløb for bygherren.

Når det kommer til udførelsen af arbejdet, har tegnestuen et godt netværk af entreprenører, håndværkere og andre konsulenter, som vi samarbejder med. Dette netværk bidrager til at sikre, at projekterne bliver udført hurtigt og effektivt uden, at kunden skal håndtere en besværlig kontakt med leverandører.

Generelt set vi bestræber os på at opfylde kundernes ønsker og behov på bedste vis.

IKT

I forlængelse af BIM arbejder vi også med IKT-konceptet (Information, Kommunikation og Teknologi) indenfor byggeri og renoveringsprojekter. IKT er et koncept, der omfatter en række paradigmer indenfor digital arbejdsmetode, herunder IKT-aftaler og krav.

En IKT-aftale er en aftale, der beskriver hvordan informationsudveksling og teknologiske aspekter skal håndteres mellem forskellige parter i et byggeri eller renoveringsprojekt. Det kan være mellem den offentlige bygherre og de involverede partnere.

For at få optimalt udbytte af en IKT-aftale er det vigtigt at kende fordelene og ulemperne ved de krav, der er indeholdt i IKT-bekendtgørelserne. Det gælder uanset om man er en offentlig bygherre eller en af partnerne i projektet.

Vi sætter en ære i at afklare samarbejdspartnernes ønsker og behov tidligt i projekterne. Dette bidrager til at indarbejde relevant dokumentation både i projekteringsfasen, under udførelsen og i driften af byggeriet.

BIM-IKT hjælper os med at gennemgå de vigtigste punkter i IKT-aftalen, så vi kan sikre, at vi får det største udbytte ud af den data, der gemmer sig i BIM-modellerne. BIM indebærer at oprette og administrere digitale modeller, der indeholder information om byggeriet. Dette gør det nemmere at dele, opdatere og samarbejde om informationer på tværs af projektets interessenter.

Samlet set vi fokuserer på at skabe en velstruktureret og effektiv arbejdsmetode, der tager højde for den digitale udvikling indenfor byggeri og renoveringsprojekter, hvilket kan bidrage til at forbedre processerne og resultatet af kundernes projekter.

BIM

BIM (Bygnings Informations Modellering) er en digitaliseringsmetode, der bruges i byggeprocessen til at skabe en integreret og sammenhængende digital model af et bygningsværk. Det omfatter både en model og en arbejdsmetode, der muliggør en holistisk tilgang til planlægning, projektering og bygning af bygninger.

Ved at aktivt anvende BIM-modeller i projekteringen og byggeprocessen kan man opnå flere fordele. Her er nogle af de vigtigste fordele ved at implementere BIM:

Bedre samarbejde: BIM muliggør en mere effektiv kommunikation og samarbejde mellem forskellige aktører i byggeprocessen, såsom arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer. Alle arbejder med den samme centrale model, hvilket reducerer risikoen for fejl og misforståelser.

Øget kvalitet og præcision: Ved at arbejde med en omfattende digital model kan man identificere og løse problemer på et tidligt stadie. Dette kan føre til færre fejl og uforudsete udfordringer under byggeprocessen, hvilket fører til et bedre resultat.

Omkostningsbesparelser: BIM kan bidrage til at reducere spild og optimere materialer og ressourcer. Det giver bedre mulighed for at estimere og kontrollere omkostningerne ved byggeriet.

Bedre tidsstyring: BIM giver en bedre forståelse af tidsplanen for byggeprocessen. Ved at simulere og visualisere hele processen kan man forudse potentielle flaskehalse og forsinke ting, før de bliver problemer.

Bedre drift og vedligeholdelse: Når bygningen er færdig, kan BIM-modellen stadig bruges til at understøtte drift og vedligeholdelse. Det giver mulighed for en mere effektiv håndtering af fremtidige ændringer og reparationer.

Ved at have BIM som en integreret del af virksomhedens kerneområde har vores tegnestue de nødvendige kompetencer til at levere digitalt byggeri og drage fordel af BIM-metoden. For bygherrer og samarbejdspartnere kan det betyde en mere gennemsigtig, effektiv og værdiskabende byggeproces.

Nybyggeri

Vi tilbyder professionelle ingeniør- og bygherrerådgivningstjenester til dig, der ønsker at bygge deres drømmehus eller andre typer bygninger. Vores fokus er at hjælpe kunderne med at sætte deres personlige præg på deres fremtidige bolig og levere de ønskede løsninger. Som rådgivere har vi en omfattende viden om byggebranchen og de gældende regler, hvilket giver os mulighed for at guide kunderne gennem hele processen, herunder projektering, opførelse, økonomi, ansøgning om byggetilladelse, fagtilsyn og ibrugtagning.

Vores ekspertise spænder over forskellige typer bygninger, herunder parcelhuse, sommerhuse, etageboliger og erhvervsbygninger. Vi er parate til at skræddersy resultater, der opfylder kundernes ønsker og behov, alt sammen i overensstemmelse med gældende standarder. Tilbuddet om disse ydelser er konkurrencedygtigt prissat, og vi er villige til at give uforpligtende tilbud på opgaverne.

Vi er engagerede i at hjælpe vores kunder med at realisere deres byggeprojekter og skabe de boliger eller bygninger, de altid har drømt om. Vores omfattende viden og erfaring inden for byggebranchen gør os til pålidelige partnere for dem, der søger professionel rådgivning og hjælp til deres byggeprojekter.

Om- og tilbygning

Vi tilbyder professionel rådgivning og hjælp til at renovere eller udvide boliger baseret på kundernes personlige præferencer. Som ingeniørrådgivere eller byggesagkyndige kan vi bistå med både tegningsmateriale og brandstrategi til om- og tilbygningsprojekter, uanset om det er for private eller erhvervskunder. Vores ydelser tilbydes til en konkurrencedygtig pris, og vi er åbne for at afgive uforpligtende tilbud på opgaver.

Dette tilbud er sandsynligvis interessant for folk, der ønsker at forvandle deres nuværende bolig til deres drømmebolig gennem renovering eller udvidelse. Med vores hjælp kan kunderne få den ønskede løsning og skræddersy deres hjem efter deres personlige præg.