Kontroldokumentation i henhold til DS1140:2019

"Together we build your future building"

Dit projekt kvalitet er vores top prioritet

Kvalitetssikring & drift- og vedligeholdelse

Vi tilbyder en række digitale ydelser inden for kvalitetssikring og byggedrift. Vores digitale kvalitetssikringstjeneste sikrer, at vi leverer højkvalitetsarbejde til kunden, så de ikke behøver at bekymre sig om dette aspekt af byggeprocessen. Dette kan bidrage til at sikre, at byggeprojekterne gennemføres effektivt og uden unødvendige problemer.

Ud over det tilbyder vi også drifts- og vedligeholdelsesvejledning som en separat ydelse. Dette betyder, at vi ikke kun tager os af kvalitetssikringen under byggeriet, men også giver kunderne den nødvendige vejledning til at håndtere driften og vedligeholdelsen af det færdige projekt. Det er en nyttig ydelse, da det kan hjælpe kunderne med at bevare og forlænge levetiden for deres bygninger eller anlæg.

Kontroldokumentation af udførelse af bærende konstruktioner - almen kontrol jf. DS1140:2019 og SBi-271

DS1140:2019 om udførelse af bærende konstruktioner stiller nu krav til den udførende entreprenørs eget arbejde både i produktion og byggepladsen.

Er du involveret i opførelsen af bærende konstruktioner som entreprenør? Det er afgørende at have fokus rettet mod den seneste danske standard, DS1140:2019 kontrolplan: Udførelse af bærende konstruktioner - Almen kontrol. DS 1140:2019 gælder for bygningers bærende konstruktioner. 

Denne standard er indført som følge af bygningsreglementet, BR18, som nu kræver, at dokumentationen af en bygnings bærende konstruktioner skal inkludere kontrol af udførelsen.

Hvornår kræves dokumentation af det udførte arbejde?

I henhold til DS1140: 2019 gælder kravene for kontrolplanen både for nybyggeri, ombygning, tilbygning eller ændringer af anvendelse af eksisterende bygværk. Det påhviler entreprenøren at udføre dokumentation af udførelsen både før og under byggeriet. 

De nye krav jf. DS1140:2019 medfører betydelige ændringer i praksis og indebærer en ny tilgang til dokumantation af kvaliteten af de udførte konstruktioner. 

Der er sammenhæng mellem DS1140:2019, BR18 og SBi-271 i forhold til dokumentation af udførelse af bærende konstrukioner - almen kontrol. 

Udførelsesdokumentationen for bærende konstruktioner, der henføres i konstruktions- og udførelsesklasse KK2, KK3 eller KK4 skal være korrekt struktueret iht. SBi-271, før certificerede statiker kan godkende udførelsesdokumentation og udstede en sluterklæring, hvilket er nødvendigt for at opnå en byggetilladelse. 

Kontrol og kvalitetssikring

For en entreprenør med ansvar for bærende konstruktioner er det vigtigt at opdele kvalitetsdokumentationen i to kategorier: 

  • Egen kontrol og almen kontrol. 

Dette indebærer indførelsen af nye roller som uafhængige kontrollanter i virksomheden. For at overholde standarden skal virksomheder beskrive deres kontrolsystem for bærende konstruktioner og udvikle kontrolplaner, der er relevante for hver enkelt bærende konstruktion.

For at sikre overholdelse af DS1140 og SBI271 er det afgørende at overholde det statiske projektmateriale som fastlægges af bygværksprojekterende.

Den endelige aflevering af KS-dokumentationen skal afspejle det udførte arbejde på en klar og forståelig måde i overensstemmelse med SBI271-kravene.

Kontakt os for DS1140 kontrolplan

Hos Majileikwa Engineering har vi ekspertise og omfattende erfaring inden for kvalitetssikring og overholdelse af bygningsstandarder, herunder DS1140:2019 og SBi-271, herunder assistance med uafhængig kontrol, hvis det bliver nødvendigt. Vi kan guide dig gennem disse krav og sikre, at dine bærende konstruktioner opfylder de nødvendige standarder. Det er afgørende for mange byggeprojekter at have en ekspert, der kan udføre uafhængig kontrol for at sikre, at alt er i overensstemmelse med gældende standarder og forskrifter. Vi tilbyder disse ydelser til en konkurrencedygtig pris og er klar til at afgive uforpligtende tilbud på opgaven.